излъчвам

излъчвам
гл. - отделям, отлъчвам, откъсвам, изпускам
гл. - отстранявам, отдалечавам, отблъсквам, отмахвам
гл. - издавам, изхвърлям
гл. - святкам, искря, блещукам

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • излъчвам се — гл. пъча се, дуя се, надувам се, перя се, перча се, напервам се, издувам се гл. изпъквам …   Български синонимен речник

  • блещукам — гл. блещя, блестя, проблясвам, мъждея гл. просветвам, светвам гл. мигам, трептя гл. мъжделея, мъждукам гл. святкам, искря, излъчвам …   Български синонимен речник

  • изгонвам — гл. изпъждам, пропъждам, изхвърлям на улицата, прогонвам, прокуждам, пъдя, гоня, натирвам, изринвам, изритвам, давам пътя, измитам, изтласквам, изтиквам, избутвам, напъждам, изблъсквам, разгонвам, отстранявам, отлъчвам, отделям, изключвам,… …   Български синонимен речник

  • издавам — гл. публикувам, обнародвам, печатам гл. съобщавам, разкривам, не пазя тайна, сърби ме под езика гл. предавам, издайнича, предателствувам, доноснича гл. дрънкам, бърборя, дърдоря, раздрънквам гл. изказвам, разгласявам гл …   Български синонимен речник

  • изключвам — гл. отчислявам, отлъчвам, излъчвам, премахвам, махвам, отмахвам, отделям, отхвърлям, отстранявам гл. елиминирам гл. не допускам гл. не смятам гл. разединявам, отцепвам, прекъсвам, освобождавам гл. сменявам, уволнявам …   Български синонимен речник

  • изправям се — гл. ставам, вдигам се, възправям се, ставам на крака, заставам, стоя, издигам се, стъписвам се, стърча, понадигам се, приповдигам се, виря се, навирям се, надигам се, повдигам се гл. източвам се, проточвам се, изопвам се, излъчвам се гл. съвземам …   Български синонимен речник

  • изпречвам се — гл. явявам се, показвам се, излизам напред, изпъквам, стъписвам се, препречвам се, изправям се пред, заставам, натъквам се, изтъпанчвам се, излъчвам се, издигам се гл. разкривам се, появявам се …   Български синонимен речник

  • изпускам — гл. изтървавам, отпущам, изтърсвам, губя, изгубвам, загубвам гл. пропускам, забравям, изоставям гл. прескачам гл. издавам, отделям, изхвърлям, излъчвам гл. спускам, падам, отпускам се гл. оставям, напускам, зарязвам, прек …   Български синонимен речник

  • изпъждам — гл. пропъждам, изгонвам, изхвърлям на улицата, прогонвам, прокуждам, пъдя, гоня, натирвам, изринвам, изритвам, давам пътя, измитам, изтласквам, изтиквам, избутвам, напъждам, изблъсквам, разгонвам, отстранявам, отлъчвам, отделям, изключвам,… …   Български синонимен речник

  • изскачам — гл. изскоквам, рипвам гл. излизам, показвам се, появявам се, явявам се, мяркам се, изпъквам, излизам наяве, излизам налице, излъчвам се гл. клатя се, люлея се, подскачам, отскачам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”